Szerződések/Okiratok

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet. A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.

Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan ajándékozási szerződés

Lakásbérleti szerződés

Lakáscsere szerződés

Szántóföld adásvételi szerződés

Házassági szerződés

Házassági vagyonjogi szerződés

Élettársi szerződés

Életjáradéki szerződés

Eltartási szerződés

Végrendelet

Kölcsönszerződés

Meghatalmazás