Büntetőjog

Büntetőjogi ügyvéd választása, feladata

A büntetőeljárásban (de olykor a szabálysértési eljárásban is) az egész államapparátus áll szemben a kihallgatott, vagy eljárás alá vont személlyel. Ezt az erőfölényt ellensúlyozhatja a megfelelő védőügyvéd. A megfelelő szakértelemmel bíró büntetőjogi ügyvéd kizárólag az Ügyfele érdekeinek szem előtt tartásával jár el.

A büntetőjogi ügyvéd feladata a büntetőeljárás alatt álló személyek (vagy akár a sértettek vagy a tanúk jogainak) képviselete, védelme. A büntetőjogi ügyvéd feladata általában az, hogy a büntetőeljárás ideje alatt a terhelt jogai ne sérüljenek, legfeljebb azért ítéljék el, amit minden kétséget kizáróan bizonyítható módon elkövetett.

A stratégiai gondolkodás a büntetőügy alapja, anélkül eredményt elérni nem lehet.

A büntető ügyekben az elköteleződés általában évekig tart, ezért nem mindegy, hogy melyik ügyvédet hatalmazzuk meg.

Mikor érdemes büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni?

A gyanúsítotti idézés kézhezvételét követően mindenképpen célszerű büntetőjogi ügyvédhez fordulni. A tapasztalatok szerint azonban már jóval ezt megelőzően érdemes büntetőjogi ügyvédhez fordulni, már akkor, amikor csak sejtjük, hogy később eljárás indulhat ellenünk (vagy sérelmünkre). Előfordulhat, hogy a hatóságok taktikai okokból előszőr tanúként hallgatják meg először azt, akiről biztosan, vagy nagy valószínűséggel tudják, hogy később gyanúsítottként is ki akarják hallgatni. Így ezen tanúkihallgatások büntetőjogi ügyvéd megfelelő segítsége nélkül akár az egész eljárás kimenetelét hátrányosan eldönthetik. A gyanúsítást megelőzően a nyomozóhatóság egyéb adatszerző tevékenységet is végezhet, tanúkat hallgathat ki, így mihamarabb célszerű felkészülni tapasztalt és elhivatott büntetőjogi ügyvéddel.

A védekezési stratégiai kidolgozása különös szakértelmet igényel.

Előfordulhat, hogy a hatóság igyekszik elbagatellizálni az ügyet, és így lehetőség szerint védőügyvéd jelenléte nélkül vallomás megtételére igyekszik rábírni a terheltet.

Előfordulhat, hogy nem küldenek írásbeli idézést, amiből kiderülhetne, hogy gyanúsítottként kívánják kihallgatni, és így csak „beszélgetésre” invitálják be az idézni kívánt személyt. Viszont a kihallgatás elején szembesíthetik, hogy gyanúsítotti kihallgatásra fog sor kerülni, de ekkor már a terhelt nem tud erre a kihallgatásra megfelelően felkészülni, gyorsan meghatalmazni megfelelő ügyvédet. Ez része lehet a nyomozati technikának. Ne tegyünk megfelelően tapasztalt ügyvéd nélkül vallomást, még akkor sem, ha ártatlanok vagyunk és csak az általunk igaznak vélt dolgokat szeretnénk elmondani. Ebből később komoly probléma lehet.

Várom megbízását Debrecenben és Debrecenen kívül eljárás esetében is.  Így Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Hajdúnánáson, Hajdú-Bihar megyében, Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén  megyében és  akár Pest megyében is.

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: pl. kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklása, kórós szenvedélykeltés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, teljesítményfokozó szerrel visszaélés

Az élet, testi épség, és egészség elleni bűncselekmények: pl. emberölés, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Az emberi szabadság elleni bűncselekmények: pl. emberrablás, emberkereskedelem, személyi szabadság megfosztása, kényszerítés

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: pl. szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, szexuális visszaélés, kerítés
prostitúció elősegítése

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények: pl. kiskorú veszélyeztetése

Az emberi méltóság és egyes alapvető emberi jogok elleni bűncselekmények: pl. magánlaksértés, zaklatás, rágalmazás, becsületsértés

A környezet és a természet elleni bűncselekmények: pl. természetkárosítás,állatkínzás, orvvadászat

Igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: pl. hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, bűnpártolás

Korrupciós bűncselekmények: pl. vesztegetés, befolyással üzérkedés

Hivatali bűncselekmények: bántalmazás hivatalos eljárásban, kényszervallatás, jogellenes fogva tartás, hivatali visszaélés

Hivatalos személy elleni bűncselekmények: hivatalos személy elleni erőszak

Közbiztonság elleni bűncselekmények: pl. terrorcselekmény, közveszély okozása, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés

A köznyugalom elleni bűncselekmények: pl. garázdaság, önkényuralmi jelkép használata, rendbontás

A közbizalom elleni bűncselekmények: pl. közokirat-hamisítás, okirattal visszaélés, gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása

Közigazgatás rendje elleni bűncselekmények: embercsempészés

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: pl. rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás

Vagyon elleni bűncselekmények: pl. lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, orgazdaság, uzsora-bűncselekmény

A költségvetést károsító bűncselekmények: pl. költségvetési csalás

Pénzmosás: pénzmosás

A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények: pl. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, csődbűncselekmény

Katonai bűncselekmények: pl. kibúvás a szolgálat alól, kötelességszegés szolgálatban, jelentési kötelezettség megszegése, szolgálati visszaélés, parancs iránti engedetlenség, szolgálati tekintély megsértése, Elöljárói hatalommal visszaélés