Büntetőjog

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: pl. kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklása, kórós szenvedélykeltés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, teljesítményfokozó szerrel visszaélés

Az élet, testi épség, és egészség elleni bűncselekmények: pl. emberölés, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Az emberi szabadság elleni bűncselekmények: pl. emberrablás, emberkereskedelem, személyi szabadság megfosztása, kényszerítés

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: pl. szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, szexuális visszaélés, kerítés
prostitúció elősegítése

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények: pl. kiskorú veszélyeztetése

Az emberi méltóság és egyes alapvető emberi jogok elleni bűncselekmények: pl. magánlaksértés, zaklatás, rágalmazás, becsületsértés

A környezet és a természet elleni bűncselekmények: pl. természetkárosítás,állatkínzás, orvvadászat

Igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: pl. hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, bűnpártolás

Korrupciós bűncselekmények: pl. vesztegetés, befolyással üzérkedés

Hivatali bűncselekmények: bántalmazás hivatalos eljárásban, kényszervallatás, jogellenes fogva tartás, hivatali visszaélés

Hivatalos személy elleni bűncselekmények: hivatalos személy elleni erőszak

Közbiztonság elleni bűncselekmények: pl. terrorcselekmény, közveszély okozása, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés

A köznyugalom elleni bűncselekmények: pl. garázdaság, önkényuralmi jelkép használata, rendbontás

A közbizalom elleni bűncselekmények: pl. közokirat-hamisítás, okirattal visszaélés, gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása

Közigazgatás rendje elleni bűncselekmények: embercsempészés

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: pl. rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás

Vagyon elleni bűncselekmények: pl. lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, orgazdaság, uzsora-bűncselekmény

A költségvetést károsító bűncselekmények: pl. költségvetési csalás

Pénzmosás: pénzmosás

A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények: pl. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, csődbűncselekmény

Katonai bűncselekmények: pl. kibúvás a szolgálat alól, kötelességszegés szolgálatban, jelentési kötelezettség megszegése, szolgálati visszaélés, parancs iránti engedetlenség, szolgálati tekintély megsértése, Elöljárói hatalommal visszaélés